Cha Thánh St. Padre Pio

"Hãy yêu mến đức bà và lần chuỗI mân côI, vì chuỗI hạt mân côI của mẹ là vũ khí chống lạI các sự dữ của thế giớI ngày nay."

VÒNG TAY MÂN CÔI TRẦM HƯƠNG RỪNG DÓ INDO TỰ NHIÊN 10 HẠT VÀ 50 HẠT

XEM TẤT CẢ

3.500.000đ

3.000.000

Vòng Tay Mân Côi 50 Hạt Trầm Hương Rừng Dó Indo Thánh Giá và Trái Tim Đức Mẹ Quấn 2 Vòng Tay 

MUA NGAY

3.000.000đ

2.500.000

Vòng Tay Mân Côi 10 Hạt Trầm Hương Rừng Dó Indo Cao Cấp 

MUA NGAY

4.500.000đ

3.650.000

Vòng Tay Trầm Hương Rừng Dó Indo Kiểu Khúc Mộc Thánh Giá và Trái Tim Đức Mẹ Quấn Vòng Tay

MUA NGAY

585.000đ

3.000.000đ

Vòng Tay Mân Côi 10 Hạt Tròn Trầm Hương Rừng Dó Indo Mix Thánh Giá Màu Xanh Ngọc Bích

MUA NGAY

2.500.000

VÒNG TAY MÂN CÔI TRẦM HƯƠNG SÁNH CHÌM TỰ NHIÊN
10 HẠT VÀ 50 HẠT

XEM TẤT CẢ

1.500.000đ

1.150.000

Vòng Tay Mân Côi Trầm Hương Sánh Chìm 10 Hạt Kiểu Lu LaVie Catholic

MUA NGAY

3.500.000đ

2.250.000đ

Tràng Hạt Mân Côi 50 Hạt Trầm Hương Sánh Chìm Mix Hạt Lu Đeo Tay

MUA NGAY

1.500.000đ

1.150.000

Vòng Tay Mân Côi Trầm Hương Sánh Chìm Hạt Tròn Dây Thắt Thủ Công LaVie Catholic

MUA NGAY

585.000đ

1.500.000đ

Vòng Tay Mân Côi Trầm Hương Sánh Chìm Hạt Tròn Trái Tim Đức Mẹ LaVie Catholic

MUA NGAY

1.050.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI TRẦM HƯƠNG TỐC TỰ NHIÊN 50 HẠT

XEM TẤT CẢ

800.000đ

550.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI 50 HẠT TRÒN MIX THÁNH GIÁ & TRÁI TIM ĐỨC MẸ QUẤN 2 VÒNG TAY

MUA NGAY

1.000.000đ

680.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI 50 HẠT TRÒN MIX THÁNH GIÁ QUẤN 4 VÒNG TAY

MUA NGAY

1.100.000đ

780.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI 50 HẠT TRÒN MIX THÁNH GIÁ & TRÁI TIM ĐỨC MẸ QUẤN 4 VÒNG TAY

MUA NGAY

700.000đ

420.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI 50 HẠT TRÒN MIX THÁNH GIÁ QUẤN 2 VÒNG TAY

MUA NGAY

VÒNG TAY MÂN CÔI TRẦM HƯƠNG TỐC TỰ NHIÊN 50 HẠT

XEM TẤT CẢ

800.000đ

550.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI 50 HẠT TRÒN MIX THÁNH GIÁ & TRÁI TIM ĐỨC MẸ QUẤN 2 VÒNG TAY

MUA NGAY

1.000.000đ

680.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI 50 HẠT TRÒN MIX THÁNH GIÁ QUẤN 4 VÒNG TAY

MUA NGAY

1.100.000đ

780.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI 50 HẠT TRÒN MIX THÁNH GIÁ & TRÁI TIM ĐỨC MẸ QUẤN 4 VÒNG TAY

MUA NGAY

700.000đ

420.000đ

VÒNG TAY MÂN CÔI 50 HẠT TRÒN MIX THÁNH GIÁ QUẤN 2 VÒNG TAY

MUA NGAY

TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI 50 HẠT TRẦM HƯƠNG ĐEO CỔ

XEM TẤT CẢ

1.500.000đ

1.150.000đ

MCTO50 CỔ 8MM TG TRÒN LỚN + LU + XEN KẼ 4MM

MUA NGAY

1.800.000đ

1.450.000đ

MCTO50 CỔ 8MM TG TRÒN LỚN + HOA HỒNG + DÂY THẮT

MUA NGAY

1.600.000đ

1.250.000đ

MCTO50 CỔ 8MM TG VUÔNG NHỎ + LU + XEN KẼ 4MM

MUA NGAY

1.300.000đ

950.000đ

MCTO50 CỔ 8MM TG VUÔNG LỚN + LU

MUA NGAY

TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI 50 HẠT TRẦM HƯƠNG
SÁNH CHÌM ĐEO CỔ

XEM TẤT CẢ

4.800.000đ

3.800.000đ

Tràng Hạt Mân Côi 50 Hạt Trầm Hương Sánh Chìm Đeo Cổ 

MUA NGAY

Địa chỉ

49 An Bình, Phường 6, Quận 5, TP.HCM

𝗟𝗮𝗩𝗶𝗲 𝗖𝗮𝘁𝗵𝗼𝗹𝗶𝗰 - Chuyên Trang Sức
Công Giáo Cao Cấp Thiết Kế

www.laviecatholic.com

08 6858 4579

www.facebook.com/vongtayconggiaovietnam